Privacy statement

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden

wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

KGOM, te bereiken via info@kgom.nl, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-2-2023.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je

kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor het e-mailadres hierboven.

Reacties

Indien je een reactie plaatst op een artikel op kgom.nl, slaan wij de reactie samen met de door jou opgegeven naam, e-mailadres, IP-adres en tijdstip van plaatsing en eventuele website op in onze database. Naam, tijdstip van plaatsing en eventuele website worden samen met de reactie gepubliceerd op Karelgeenen.nl. Reacties zijn in te zien bij het bijbehorende bericht en in een aparte RSS feed. Ook publiceren we een overzicht van actieve reageerders en hun reacties.

Blogberichten en de bijbehorende reacties zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines. Wij hebben geen invloed op hoe deze zoekmachines je reactie opslaan of

tonen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De database met berichten wordt

beschermd door een wachtwoord en is niet direct via internet toegankelijk.

E-mail contact

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief en whitepapers

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wel kunnen wij derden in algemene zin informeren over de samenstelling van het abonneebestand. Wij zullen daarbij geen informatie afgeven die te herleiden is tot specifieke abonnees.

Wij sturen je graag onze e-books en whitepapers. Daarvoor moet je je naam en e-mailadres opgeven. Deze gegevens gebruiken wij om je de betreffende informatie te sturen. Ook wordt je e-mailadres aan de nieuwsbrief toegevoegd. Wij mogen je e-mailadres tevens gebruiken om je verwante informatie en reclameboodschappen te sturen. Wil je dat niet, dan kun je een verzoek om verwijdering sturen. Worden ook gebruikt om ze de nieuwsbrief te sturen en te mailen wanneer wij dat willen.

Afgifte aan derden

Je e-mailadres en IP-adres worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij een bevel daartoe van de bevoegde autoriteiten ontvangen of wij een klacht ontvangen van een derde over je reactie waarbij we aan de juistheid van die klacht redelijkerwijs niet kunnen twijfelen, en afgifte van deze gegevens de meest gepaste wijze is om de klacht

af te handelen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het

tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 

Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze

cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google Ads Remarketing

In verband met de Remarketing code van AdWords hier enkele bepalingen:

· Google kan onze advertenties op het internet vertonen;

· Google gebruikt cookies om te “onthouden” dat je op onze website bent geweest;

· Je kunt je hiervoor uitschrijven door deze link te gebruiken:

http://www.google.com/privacy_ads.html

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.