Online marketing strategie

Met onze zelfontwikkelde werkwijze helpen wij unieke ondernemers en hun bedrijf met een duidelijk onderscheidend vermogen, binnen 6 maanden naar een positieve ROI op het gebied van online marketing zodat zij een leidende rol krijgen binnen hun markt zonder de twijfel, frustratie en onzekerheid of "er wel de juiste dingen gebeuren" om de doelstellingen te behalen. Meer weten

Onze werkwijze is jouw succes

De meeste bedrijven “doen maar wat” op het gebied van online marketing. Ad hoc worden er kanalen ingezet. Of worden campagnes weer uitgezet omdat ze “niet renderen”. Het lijkt wel eigen aan online marketing: alles verandert zo snel dat een plan maken onbegonnen werk lijkt.

Maar dat is natuurlijk onzin. Zonder een plan en gedegen strategie zal er nooit het maximale uit online marketing worden gehaald. Met het gevolg dat bedrijfsdoelstellingen ook niet behaald worden.

Het KGOM Succesmodel, onze unieke werkwijze, lost beide problemen op: middels een 180-dagenplan zorgen we dat bedrijfsdoelstellingen behaald worden én er voldoende flexibiliteit overblijft om snel in te kunnen springen op nieuwe veranderingen. Wij herhalen deze aanpak dus ook elke 6 maanden, zodat er telkens een gedegen plan ligt!

Daarnaast werken wij volgens het laaghangend fruit principe: oftewel, bij elk plan zorgen we dat we eerst die dingen gaan doen die ook daadwerkelijk voor de meeste omzet en winst zullen zorgen.

Zo behaalt jouw bedrijf de maximale ROI op het beschikbare budget! Hoe we dit exact doen? Lees hieronder verder.

01

01. Audit

In de audit fase analyseren we jouw bedrijf op alle onderdelen die van invloed kunnen zijn op het behalen van online succes.

Er wordt uitgebreid gekeken naar de bestaande website, we werken samen om de customer journey in kaart te brengen en we analyseren alle beschikbare data (huidige klantendatabase, Google Analytics, etc.)

Daarnaast vindt er een uitgebreid gesprek plaats (of meerdere wanneer dit nodig/gezellig is). Hierin gaan we dieper in op de bedrijfsdoelstellingen, bedrijfscultuur etc.

Het doel is om een compleet beeld te krijgen van de huidige status, beschikbare resources en de bedrijfsdoelstellingen.

Website

De huidige website zal grondig geanalyseerd worden op onder andere de volgende onderdelen:

 • SEO vriendelijkheid
 • Snelheid
 • Gebruiksvriendelijkheid / conversie
 • Geschiktheid voor mobiele devices
 • Techniek
 • Content
 • Toekomstige website-updates/plannen

Doelgroep

Het hart van ons model draait om de customer journey. Welke reis legt jouw bezoeker af om uiteindelijk ook echt klant te worden?

Dat proces gaan we samen met jou, middels een gele-briefjes-sessie, in kaart brengen. De ervaring leert dat dit altijd heel erg interessante meetings worden met ontzettend veel eye-openers.

Deze sessie vindt plaats bij ons in Deventer óf bij jouw bedrijf op locatie.

Data

Zeker wanneer jouw bedrijf al even bestaat is er vaak al ontzettend veel data verzameld.

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de bestaande klantendatabase waar vaak nog ontzettend veel potentie in zit. Andere zaken die we gaan analyseren, indien aanwezig, zijn bijvoorbeeld Google Analytics, Google Search Console, e-mailmarketingstatistieken, A/B-test resultaten, bestaande advertising campagnes, calltracking etc.

Naast de bovenstaande drie punten zullen we nog een uitgebreid face-to-face gesprek voeren waarin we dieper in zullen gaan op de bedrijfsdoelstellingen, bedrijfscultuur en beschikbare resources. Op basis van alle verzamelde gegevens gaan we aan de slag met de volgende fase.

Naar stap 2: Plan

02

02. Plan

Op basis van de audit zal er een uitgebreid plan voor de komende 6 maanden worden ontwikkeld.

Dit plan omvat alles wat er nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te behalen in relatie tot de online marketing.

Denk bijvoorbeeld aan specifieke advertising campagnes, een social media strategie en een SEO-actieplan.

Dit gehele plan wordt opgezet rond de customer journey, in dit geval volgens het See, Think, Do, Care model van Google.

Tenslotte worden er doelstellingen en bijbehorende KPI’s opgesteld. Deze worden in een overzichtelijk dashboard gegoten zodat we een duidelijk zicht op de voortgang hebben.

Bekijk hier de complete case van Footlogics en lees hoe we de organische traffic met 157% en de omzet met 134% hebben verhoogd.

Doelstellingen

Na de uitgebreide audit hebben we een goed beeld gekregen van de bedrijfs-doelstellingen. Op basis van deze informatie gaan we doelstellingen formuleren die we de komende 6 maanden willen bereiken.

Deze doelstellingen zijn dus altijd “ondergeschikt” aan de bedrijfs-doelstellingen. Door elke 6 maanden de juiste doelstellingen te formuleren worden de bedrijfsdoelstellingen behaald.

Afhankelijk van de beschikbare resources zullen wij tevens adviseren welke doelstellingen realistisch zijn.

KPI's

Bij de doelstellingen horen uiteraard ook KPI’s. Stuurcijfers waarmee we kunnen meten of we op koers liggen om de doelstellingen te behalen. Aan de hand van deze cijfers weten we of we moeten bijsturen.

Deze KPI’s zullen we implementeren in een dashboard zodat voor alle stakeholders inzichtelijk is hoe de spreekwoordelijke vlag erbij hangt.

Dit dashboard zal tevens het uitgangspunt zijn voor de maandelijkse rapportagegesprekken.

Het doel halen

Op basis van de audit wordt er een plan ontwikkeld waarmee we de doelstellingen gaan behalen. Dit plan omvat alles wat er voor de komende 6 maanden nodig is om het vooropgestelde succes te behalen.

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een Google Adwords strategie, SEO strategie, social media strategie, A/B testing etc.

Met onze ervaring weten wij welk middel uiteindelijk het meest geschikt is om de doelstellingen te behalen, afgestemd op de customer journey van jouw klant.

Naar stap 3: Uitvoeren

03

03. Execute

De uitvoering staat in dienst van de doelstellingen die behaald moeten worden. Omdat deze vooraf tijdens de uitgebreide audit en de planfase zijn bepaald, is de succesrate maximaal.

De uitvoering omvat bijvoorbeeld de volgende onderdelen:

 • Adwordscampagnes optimaliseren
 • Contentontwikkeling
 • A/B testen voor meer conversies
 • Social media campagnes
 • E-mailmarketingcampagnes uitgerold

Uiteraard is bovenstaande slechts ter voorbeeld, en zijn er legio mogelijkheden op het gebied van online marketing die toegepast kunnen worden. Welke dit exact zijn wordt afgestemd op de resources en de doelstellingen.

De execute-fase wordt altijd uitgevoerd volgens het SEE, THINK, DO, CARE model wat Google heeft ontwikkeld. Middels dit model brengen we de customer journey in kaart. De strategie wordt tevens opgebouwd rond deze vier fases.

Hieronder zie je waar deze verschillende fases uit bestaan:

See

In deze fase heeft de klant of prospect een probleem of een concrete of latente behoefte, waar iets aan gedaan moet worden. Men gaat hier op zoek naar antwoorden en mogelijke oplossingen. Men gaat nog niet direct tot koop over. Informatievoorziening en naamsbekendheid generen zijn in deze fase het meest belangrijk.

Think

In deze fase is het probleem duidelijk, en men is op zoek naar een gerichte oplossing. Er wordt hier naar de beste oplossing en mogelijke alternatieven gezocht, en welke partijen in aanmerking komen om het probleem op te lossen of de behoefte te vervullen. In deze fase is het van belang om vertrouwen op te bouwen en de USP’s te benoemen.

Do

In deze fase wordt het definitieve product gekozen, en wordt de keuze gemaakt waar dit product gekocht wordt. De beslissing om te kopen is gemaakt, nu is het zaak te zorgen dat het product bij jou gekocht wordt. Een goede call-to-action, sterke aanbiedingen en een heldere sales funnel zorgen ervoor dat de koop uiteindelijk bij jou wordt gedaan.

Care

In deze fase is de prospect inmiddels klant van jouw organisatie. Goede aftersales verzorgen, proberen om de klant ambassadeur van jouw merk of product te maken, en zorgen voor herhaalaankopen zijn in deze fase van belang.

Iets voor jou?

Accreditaties & Partners

Karel Geenen

Karel is samen met Henk Jan de eerste bouwsteen van KGOM. Zijn motto: Eigenwijs is ook wijs.

94

klanten geven ons een

Max Ledeboer

Max is onze cartridge van KGOM. Hij is gestructureerd bezig om informatie te verwerken in de internet marketing trajecten.

Interesse gewekt? Bel 085 208 21 00
of vul vrijblijvend het onderstaande contactformulier in