Werving & Selectie van Online Marketeers

Jouw probleem

Meer vraag dan aanbod.

We hoeven het niet uit te leggen, gekwalificeerd online marketing personeel is schaars. Hoewel het onderwijs hard zijn best doet de laatste jaren is het gat tussen vraag en aanbod nog steeds erg groot. De snelle opkomst van het online vakgebied is hier debet aan.

Dit betekent dat het voor bedrijven die op zoek zijn naar online marketing personeel erg lastig is om vacature te vervullen.

Jong vakgebied waardoor het voor de werkgever lastig in te schatten is wie er nu exact nodig is

Een ander probleem waar (snel)groeiende bedrijven met behoefte aan online marketeers mee te kampen hebben is het feit dat het lastig bepalen is welke vaardigheden en certificeringen een (nieuwe) kracht nodig heeft.

Dit komt voornamelijk door het jonge vakgebied. Online marketing is dermate complex en verandert zo snel dat het erg lastig kan zijn om te bepalen wat de volgende stappen moeten zijn.

Een SEA specialist die zich alleen toelegt op dat specifieke onderdeel? Of misschien is social media belangrijker? Of toch het digitale schaap met de 5 poten die allerlei online marketing taken op zich gaat nemen?

Onze oplossing

Voor deze problemen biedt KGOM de oplossing. Wij zijn namelijk geen recruiters die online marketing als branche hebben gekozen.

KGOM is precies het tegenovergestelde. Wij zijn al sinds de opkomst van het internet werkzaam binnen de online marketing branche.

Dit heeft zich onder andere vertaald in ons bureau (opgericht in 2006) waar inmiddels ruim 500 klanten succesvol zijn gemaakt.

Een groot deel van het succes van ons bureau wordt namelijk bepaald door te weten wat er nodig is voor een klant en wie hiervoor het meest geschikt is.

Daarnaast hebben we een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd binnen de online marketing branche. Zo beheren we bijvoorbeeld het grootste blog op het gebied van online marketing met ruim 50.000 bezoekers per maand en 30.000 nieuwsbrieflezers.

Tenslotte hebben we met de in 2010 opgerichte online marketing academy inmiddels ruim 1300 mensen succesvol opgeleid.

Door onze intensieve kennisdeling en jarenlange aanwezigheid weten wij praktisch elke online marketeer te bereiken en is men vaak ook bereid om met ons in gesprek te gaan. Hierdoor kunnen we in de meeste gevallen ook snel die online marketing vacature vervullen.

Vanuit deze visie zijn we ervan overtuigd dat we binnen de snelst mogelijke tijd elke online marketing vacature kunnen vervullen.

Onze no cure no pay werkwijze voor jouw succes

Stap 1: Akkoord over functie

In deze eerste stap bepalen we samen welke functie er vervuld moet worden. Tijdens een overleg zullen we achterhalen welke soft- en hardskills iemand dient te bezitten. Tevens brengen we een bezoek aan jouw bedrijf (als we dat van te voren nog niet hebben gedaan) om een goed beeld te krijgen van de cultuur.

Op basis van deze informatie schrijven wij een vacature. Tevens wordt bepaald binnen welke staffel de vacature valt (junior, medior, senior).

Stap 2: Uitzetten vacature

Zodra de vacature gereed is zullen we deze uitzetten binnen ons netwerk. Daarnaast gaan we proactief op zoek naar potentiële kandidaten.

Dit doen we dus door onder andere ons uitgebreide netwerk in te zetten, proactief kandidaten te benaderen en uitgekiende social campagnes op te zetten.

Stap 3: Selectieprocedure

Zodra de eerste cv’s bij ons binnen zijn starten wij direct met de selectieprocedure. Wij sparen dus geen cv’s op maar deze gaan direct door naar onze selectieprocedure. Op deze manier houden we de vaart erin en zorgen we ervoor dat potentiële kandidaten niet voor jullie neus weggekaapt worden.

De selectieprocedure bestaat altijd uit minimaal 2 gesprekken waarbij minimaal één face-to-face. In een eerste gesprek worden de softskills getest en wordt gekeken of de kandidaat zal matchen binnen de cultuur van jouw bedrijf.

In het tweede gesprek gaan we testen hoe ver de kennis over de noodzakelijke onderwerpen op het gebied van online marketing reikt.

Stap 4: Doorsturen kandidaten

Wanneer beide gesprekken in de selectieprocedure positief zijn sturen we de kandidaatgegevens door naar jou. Tevens krijg je van ons een samenvatting van de belangrijkste zaken. Dit laatste is overigens niet altijd nodig. Soms kan het zelfs handiger zijn om niet te veel voorkennis te hebben om zodoende een eerlijk beeld van een kandidaat te krijgen.

In de praktijk zal blijken, en dit is iets waarin wij ons ook graag willen bewijzen, dat de kandidaten die wij doorsturen binnen jouw organisatie passen, de gewenste mentaliteit hebben én de juiste skills bezitten voor de functie.

Stap 5: Aannemen kandidaat

Bij gebleken geschiktheid van een kandidaat zal deze aan worden genomen binnen jouw bedrijf. Alleen wanneer dit het geval is, en niet eerder, sturen wij een factuur voor 50% van het overeengekomen bedrag.

Wanneer de kandidaat langer dan 6 maanden in dienst blijft volgt de factuur voor de resterende 50%.

Indien een kandidaat onverhoopt korter dan 6 maanden aanwezig blijft zullen we voor die specifieke functie nieuwe kandidaten gaan werven.

Tarifering

Qua tarief hanteren we de volgende staffel:

  • Junior €6000,-
  • Medior €9000,-
  • Senior €12.000,-

Voor alle functies geldt onze no cure no pay garantie (50% bij aanname en 50% bij >6mnd in dienst).

Vrijblijvend kennismaken? Bel 085 208 21 00
of vul het onderstaande contactformulier in