Conversie optimalisatie

Marketing bestaat uit vele kennisgebieden, waarvan psychologie een heel belangrijke is. Dit geldt zowel in de offline marketing als in de online marketing. Door in te spelen op hoe wij als mensen keuzes maken, kunnen we meer conversies realiseren. Dit wordt vooral gedaan door onnodige belemmeringen weg te halen. In de online marketing heet dit kennisgebied: conversie optimalisatie.

Conversie optimalisatie is het specialisme waarbij je met kleine visuele veranderingen in je website méér gestelde doelen behaalt. Door gestructureerd te analyseren en te testen, kunnen veranderingen die beter resultaat opleveren worden doorgevoerd op de website.

Naast visuele verbeteringen krijg je door de uitgebreide analyses van webstatistieken ook beter te zien wat verbeterpunten zijn. Beter gezegd, waar zitten de knelpunten die succes belemmeren? Zo worden investeringen in je website meteen rendabel: gestructureerd investeren, daar waar de meeste mogelijke winst zit mét goede indicaties van je rendement.

Onze visie: succes komt niet alléén uit verkeer genereren

Wij zien dat 98 procent van de aandacht gaat richting verkeer genereren naar de website toe. Dit is zeer begrijpelijk, hoewel het genereren van verkeer maar één onderdeel is van het geheel. Nu moeten er genoeg conversies per maand plaatsvinden om gedegen uitspraken te kunnen doen, maar het optimaliseren van je conversie dient écht een focus te zijn naast het genereren van verkeer.

  • Méér omzet realiseren uit dezelfde hoeveelheid verkeer
  • Kleine percentages kunnen grote resultaten als gevolg hebben
  • Losse segmenten (paid, mobiel, social, etc.) worden inzichtelijk

Klantcasus: €21.000,-

Voor een internationaal opererende organisatie beheren wij de Google AdWords voor Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Op de vraag: ‘Kunnen jullie ons verder helpen dan met alleen Google AdWords?’, zijn we in hun webstatistieken gedoken. De algehele conversie van de Nederlandse website was 3,34 procent. Wij gingen in gesprek en genoten het vertrouwen om €995,- kosten te maken. Uit onze eerste set aanbevelingen steeg de conversie van 3,34 procent naar 3,44 procent. Een maandelijkse omzetverhoging van ca. €21.000,-

Conversie optimalisatie rapport

Per “laag” (home, categoriepagina, subcategoriepagina, productpagina en het volledige bestelproces) wordt de website uitgebreid geanalyseerd. Tijdens deze analyse komen, per laag, concrete actiepunten naar voren die voor een verbetering van de conversie zullen gaan zorgen.

De webstatistieken worden geanalyseerd en knelpunten worden in kaart gebracht met oplossingen om deze knelpunten te verhelpen. Aanvullend wordt inzicht gegeven welke actiepunten met betrekking tot je verschillende bronnen tot een betere conversie zullen leiden. Nieuwe kanalen worden geadviseerd als blijkt dat er groot potentieel aanwezig is om extra inkomsten te genereren.

A/B testen

Bij A/B testen gaat het om keuzes maken over kleine veranderingen op je website, die méér conversies realiseren dan wanneer de website onveranderd blijft.

Door de helft van je websitebezoekers naar versie A van je website te sturen en de andere helft naar versie B, kan je op wetenschappelijke wijze aantoonbaar maken welke versie van je website beter converteert.

Wij merken dat een periode van drie tot zes maanden nodig is om de meeste winst te behalen uit A/B testen. Na zes maanden vlakken de toegevoegde resultaten langzamerhand af.

Benieuwd hoe wij met online marketing meer klanten naar je showroom brengen? Bel 085 208 21 00 of vul het onderstaande contactformulier in