Content analyse

Waaruit bestaat een content analyse?

Bij de content analyse gaan we uitgebreid kijken naar de website van de klant. We kijken daarbij allereerst naar de bestaande content: hoe is de kwaliteit ervan, en missen er nog belangrijke teksten of onderdelen? Zijn er dingen die gelijk opvallen?

We kijken daarbij niet alleen naar statische pagina’s zoals de homepage en productpagina’s. Er wordt ook gekeken of er een blog aanwezig is en of daar actief iets mee gedaan wordt. Verder houdt de content analyse in dat we een blik werpen op social media: ben je met je bedrijf actief op social media? Zo ja, op welke kanalen, en worden deze goed ingezet? Waar zit nog verbetering, en wat zouden wij adviseren qua kanalen en content?

Wat doe je verder op het gebied van content? Worden er bijvoorbeeld nieuwsbrieven verstuurd, en zo ja wat staat hier dan in? Wat kan hieraan nog verbeterd of veranderd worden?

Kortom: bij een content analyse maken we een soort stand van zaken, waarin we opstellen hoe de klant nu met content bezig is en waar er ruimte is voor verbetering. Deze ruimte vertalen we direct naar een actieplan voor KGOM, met aantrekkelijke contentvoorstellen die in principe meteen gerealiseerd kunnen worden.

Wat heeft KGOM hiervoor nodig?

Om de content analyse te kunnen uitvoeren is er eigenlijk weinig bijzondere informatie nodig. We moeten toegang hebben tot de pagina’s van de website, en we moeten een eventuele nieuwsbrief kunnen inzien om die te beoordelen. Het moet ook duidelijk zijn wat we bij KGOM tot nu toe voor je hebben gedaan qua content.

Terug naar top